Více času na podstatné

Štítek: komunální odpad

Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem - PRAHA

Porovnávací studie LCA skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu

VYŠLO další ČÍSLO WASTE FORUM 5/2010 (www.wasteforum.cz)

Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice