Více času na podstatné

Využijte aplikaci pro výpočet roční produkce emisí amoniaku

05.06.2012 08:51

Při tvorbě Studie proveditelnosti v rámci relevantních projektů připravovaných do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí můžete použít aplikaci pro výpočet roční produkce emisí amoniaku. Více ZDE