Více času na podstatné

Významné změny do mechanismu zúčtování podpor ekologicky šetrné výrobě energie z OZE

25.06.2012 18:17

Dne 30. 5. 2012 vešel v platnost Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - zákon č. 165/2012 Sb. Proti dosud platné právní úpravě přináší významné změny do mechanismu zúčtování podpor ekologicky šetrné výrobě energie a do obchodování s takto vyrobenou energií.

Do konce roku 2012 bude i nadále elektřinu vyrobenou šetrným způsobem povinně vykupovat a vyplácet příslušnou podporu podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) provozovatel distribuční soustavy (PDS) za výrobny zapojené do jeho sítě přímo nebo prostřednictvím lokální distribuční soustavy nebo jiné výrobny. Více ZDE

 

NÁVRH KONCEPCE toků dat a informací nezbytných pro účtování plateb za systémové služby, činnost zúčtování operátorem trhu a příspěvku na podporované zdroje mezi účastníky trhu s elektřinou po účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. Více ZDE