Více času na podstatné

Výzva ECHA k předložení dostupných údajů, aby nedocházelo k zbytečným zkouškám na zvířatech

08.12.2009 12:28

ECHA ve své zprávě vyzývá všechny, kteří vlastní relevantní toxikologické a ekotoxikologické informace k látce: “Polysulfo {5-hydroxy-1-naphthalen-2-yl-[4-[4-(2-sulfatoethyl-sulfonyl)-phenyl]diazenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid}, alkali metal
salt”,aby je k 24.12.2009 předložili v rámci probíhající veřejné diskuze. Cílem této výzvy je, aby bylo zabráněno případnému zbytečnému testování této látky na zvířatech, na základě vyhodnocení současně dostupných informací.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_29_second_testing_proposal_20091119.pdf

Informace k veřejné konzultaci: https://echa.europa.eu/consultations/test_proposals/test_prop_cons_en.asp

Zdroj: ECHA