Více času na podstatné

Výzva k podání informací o PFAS

24.08.2021 17:43

Dánsko Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko mají v úmyslu do 15. 7. 2022 agentuře ECHA předložit návrh na omezení výroby, uvádění na trh a používání PFAS.

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou velkou skupinou syntetických chemických látek, které jsou široce používány v celé společnosti, odolávají rozkladu a většina z nich se snadno přenáší v životním prostředí.

Pro připravované omezení PFAS jsou nyní požadovány další informace a zainteresované strany mohou předložit relevantní informace zejména o alternativách k PFAS.

Lhůta pro podání připomínek je 19. září 2021.

 

Další informace:

Komentáře k omezení PFAS

Stránka ECHA k PFAS