Více času na podstatné

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce

15.06.2011 17:35

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 15. 6. 2011 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce. Příjem žádostí bude ukončen dne 15. 9. 2011. Záměry subprojektů je možné předložit osobně anebo zaslat poštou na adresu: Odbor fondů EU, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, a to nejpozději ve stanoveném termínu (v případě zaslání poštou rozhoduje datum doručení). Celková částka alokovaná pro výzvu je 21 560 000 Kč. Minimální výše grantu bude činit 500 000 Kč, maximální 3 500 000 Kč.

 

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy

 

MŽP pořádá u příležitosti vyhlášené první výzvy informační semináře v Praze a Ostravě. První seminář se bude konat 28. června 2011 od 9:00 hod. v budově Ministerstva životního prostředí, místnost č. 959, Vršovická 65, Praha 10. Druhý seminář se uskuteční dne 30. června 2011 od 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, místnost C 210 a D 200, 28. října 117, Ostrava. Jejich ukončení se předpokládá přibližně na 13:00 hod.

Cílem seminářů je informovat potenciální žadatele o zaměření tohoto dotačního titulu, možnostech financování typových aktivit, upozornit na klíčové podmínky umožňující předložení projektu a pomoci vyvarovat se možným nedostatkům v předkládaných žádostech.

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškových sálů potvrďte prosím svou účast na mailovou adresu swiss@mzp.cz s uvedením informace, kterého semináře se hodláte účastnit.Kapacita přednáškových sálů je omezena a v případě jejího překročení bude rozhodovat včasnost registrace zájemců.