Více času na podstatné

Websemináře na stránách ECHA

08.12.2009 12:29

ECHA se snaží zpřístupnit širšímu okruhu zájemců výstupy z realizovaného semináře "Příprava a podání registrační dokumentace", určeného pro tzv. hlavní registranty v rámci jednotlivých SIEF. Na stránkách ECHA je možné získat jednotlivé prezentace z tohoto semináře, který se konal 4.11.2009. ECHA plánuje i v budoucnu poskytovat jednotlivé prezentace z dalších seminářů, které bude pořádat.

Prezentace ze semináře zahrnují:

  • Export registrační dokumentace pomocí IUCLID 5  a její předložení prostřednictvím REACH-IT;
  • Zpracování dokumentace ECHA;
  • Obdržení registračního čísla.

Odkaz k websemináři: https://www.echa.europa.eu/news/webinars_en.asp

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_28_webinars_available_online_20091113.pdf

Zdroj: ECHA