Více času na podstatné

XII. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

18.11.2011 06:06

Dne 16. listopadu 2011 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) konal již XII. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách (dále jen "Fórum") s celkovou účastí přes 70 hostů. Na zasedání se sešli odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z průmyslu i ze státní správy.

Fórum zajišťuje každoročně MPO ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), s Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA na základě povinnosti uložené zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a nařízením vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Letošního ročníku se opět zúčastnili významní představitelé orgánů státní správy- náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. František Pazdera, CSc., za MŽP vedoucí oddělení IPPC a IRZ Ing., Bc. Jan Maršák, Ph.D., za MZe vrchní ředitel sekce potravinářských výrob MVDr. Pavel Bohatec. Průběh jednání moderovala Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie a předsedyně Fóra.

V úvodu zasedání byl přednesen příspěvek k transpozici směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích do českého právního řádu. Členské státy mají uloženo uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro soulad s většinou ustanovení směrnice nejpozději do 7. ledna 2013. Přítomní hosté byli dále seznámeni s průběhem revizí celkem čtyř dokumnetů BREF a s tvorbou zcela nového dokumentu BREF "Desky na bázi dřeva".

Dne 16. listopadu 2011 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) konal již XII. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách (dále jen "Fórum") s celkovou účastí přes 70 hostů. Na zasedání se sešli odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z průmyslu i ze státní správy.

Fórum zajišťuje každoročně MPO ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), s Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA na základě povinnosti uložené zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a nařízením vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Letošního ročníku se opět zúčastnili významní představitelé orgánů státní správy- náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. František Pazdera, CSc., za MŽP vedoucí oddělení IPPC a IRZ Ing., Bc. Jan Maršák, Ph.D., za MZe vrchní ředitel sekce potravinářských výrob MVDr. Pavel Bohatec. Průběh jednání moderovala Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie a předsedyně Fóra.

V úvodu zasedání byl přednesen příspěvek k transpozici směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích do českého právního řádu. Členské státy mají uloženo uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro soulad s většinou ustanovení směrnice nejpozději do 7. ledna 2013. Přítomní hosté byli dále seznámeni s průběhem revizí celkem čtyř dokumnetů BREF a s tvorbou zcela nového dokumentu BREF "Desky na bázi dřeva".

 

Prezentace ke stažení:

 

 

Zdroj: IPPC