Více času na podstatné

XXIX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží

01.07.2011 11:31

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 1. srpna 2011 do 30. listopadu 2011. Výzva je vyhlášena pouze na velké projekty, více...