Více času na podstatné

Za nezákonné nakládání s odpady uložila ČIŽP v Brně pokutu ve výši 800 000 Kč

23.09.2009 07:56

V listopadu 2008  provedli inspektoři kontrolu v areálu bývalého ZD Veverské Knínice, nyní Zemědělská společnost Veveří a.s. Při kontrole zjistili, že  společnost ORV Morava s.r.o. v areálu shromažďovala průběžně od února 2008 nebezpečné odpady. V sudech umístěných ve velkoobjemových kontejnerech i mimo ně společnost ukládala odpadní barvy a laky, odpadní lepidla, odpady z odstraňování barev, rozpouštědla  a  prováděla jejich úpravu tím, že vylévala odpadní tekuté barvy ze sudů do velkoobjemového kontejneru  umístěného na nezpevněné ploše ( na přírodním terénu) a míchala je s pilinami - údajně pro přípravu alternatiního paliva.

Naprostá většina odpadů nebyla žádným způsobem označena (chyběl identifikační list nebezpečného odpadu, grafický symbol nebezpečné vlastnosti, nápis nebezpečný odpad), proto byla při kontrole velmi obtížná jejich identifikace. Zjištěné odpady nebyly zabezpečeny před nežádoucím únikem, manipulace byla prováděna na nezabezpečené ploše (přírodním terénu).

Tato činnost byla provozována bez potřebného souhlasu krajského úřadu.

Při navazujících kontrolách dokladů v 1.pololetí 2009 bylo zjištěno, že nebezpečné odpady byly společností přijímány v roce 2008 do mobilních zařízení, která také nebyla schválena krajským úřadem.

Za zjištěné porušení  zákona o odpadech byla subjektu uložena pokuta ve výši 800 000 Kč rozhodnutím ze dne 15.6.2009. Subjekt podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, odvolací orgán rozhodnutí inspekce potvrdil. V současné době je rozhodnutí pravomocné.

ORV Morava, s.r.o. projevila snahu o nápravu a postupně odvezla veškeré odpady z areálu Veverské Knínice a dále požádala o udělení chybějících souhlasů k provozu mobilních zařízení.

 

Fotodokumentace k případu (příklady špatné praxe):

 

 

 

Zdroj: www.cizp.cz,  Ivana Awwadová (mluvčí ČIŽP)