Více času na podstatné

Štítek: špatná praxe

Za nezákonné nakládání s odpady uložila ČIŽP v Brně pokutu ve výši 800 000 Kč

Za nezákonné nakládání s odpady uložila ČIŽP v Brně pokutu ve výši 800 000 Kč

Za terénní úpravy pomocí odpadů padla pokuta pět milionů korun

Znečištění způsobil únik padesát kubíků digestátu ze skladovací nádrže, firmu za to pokutoval ČIŽP

Za špatné skladování řepkových olejů padly pokuty

ČIŽP dala pokuty za vykácení lesa, otrávení rybníka i za porušení zákona o ochraně ovzduší

ČIŽP pokutovala firmu za špatně označené směsi na praní a mytí

ČIŽP pokutovala za znečišťování ovzduší a za nelegální sběrnu odpadů

Firma dostala pokutu dva miliony za navezení nebezpečných stavebních odpadů

Inspekce pokutovala za nelegální spalování odpadů z léčiv a injekčních stříkaček