Více času na podstatné

Zajímavá publikace: Energetická bezpečnost zemí V4. Jak se mění energetické vztahy v Evropě

28.07.2011 08:13

Publikace je výstupem projektu vedeného polským Kosciuszko Institute, který se věnoval srovnání energetické bezpečnosti zemí V4. Předkládaná studie je společnou prací expertů z Polska, ČR, Slovenska a Maďarska a téma zkoumá skrze tzv. Energy Security Index. V návaznosti na identifikaci problémů a výzev pro jednotlivé národní politiky jsou předložena konkrétní doporučení. Přehled autorů a publikace ke stažení ZDE.