Více času na podstatné

Zákon o nakládání s těžebním odpadem

10.11.2009 13:17

 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102. 11. 4. 2006) do vnitrostátního právního řádu České republiky. Směrnice, kterou zákon zavádí do českého právního řádu, řeší režim ukládání těch nerostných hmot a zemin, pro které není v současné ani v dohledné době další využití a musejí proto být ukládány takovým způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Stejný požadavek platí i pro sanaci a rekultivaci těchto úložných míst. Celý článek ZDE