Více času na podstatné

Zákon o obalech v roce 2017 porušilo 23 prodejců

18.05.2018 18:15

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů. Celkem provedla 1 120 kontrol a porušení tohoto zákona shledala ve 23 případech, což je o 15 případů méně než v roce 2016. Inspekce uložila pokuty ve výši 168 000 Kč.

Česká obchodní inspekce od 13. března do 31. prosince 2017 provedla celkem 1 120 kontrol. Hlavním cílem bylo ověření dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti podnikajících osob a působnost úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh.

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech bylo zjištěno celkem v 23 případech:

  • v 10 případech byl porušen paragraf zákona, podle kterého prodávající, uvádějící do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinen nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, např. pokud prodejce (např. supermarket) nabízí výčepní pivo v plechovce a zároveň je výčepní pivo nabízeno ve skleněné vratné zálohované lahvi (záloha 3 Kč), měl by prodávající, u něhož je prodejní plocha 200 m2 (a více) mít v nabídce obě balení tohoto piva. Obdobně by to platilo pro stejné pivo nabízené v plastové láhvi a ve skleněném vratném obalu. Do 30. 6. 2017 platila tato povinnost i pro ostatní nápoje (§ 9 odst. 10, ve znění od 1. 7. 2017)
  • v 6 případech bylo porušeno ustanovení, kdy osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4)
  • v 5 případech osoba uvádějící obal na trh neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky dané tímto zákonem (porušení § 5 odst. 1 písm. b)
  • v 1 případě byl porušen paragraf, který stanovuje povinnosti spojené s vratnými zálohovanými obaly, v uvedeném případě nebyla dodržena výše zálohy vratných zálohovaných obalů stanovená prováděcím právním předpisem (§ 9 odst. 2)
  • v 1 případě byl porušen paragraf, kdy vratné zálohované obaly nebyly označeny způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 9 odst. 3)