Více času na podstatné

Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

17.05.2012 12:06

České ekologické manažerské centrum (CEMC) pořádá ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA dne 12. června 2012 odbroný seminář na téma "Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí". Přednáší Ing. Michal Krátký a Jaroslava Nietscheová, promovaný právník. Lektoři jsou vysoce erudovaní odborníci na vodní právo, podíleli se na tvorbě vodního zákona a jsou členové dvou rozkladových komisí ministra ŽP. Seminář je určen zejména pro osoby s autorizací ke zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro vodoprávní úřady, pracovníky státní správy, samosprávy a podnikové ekology. Více ZDE