Více času na podstatné

Zapojte se do přípravy připravovaného návrhu komunitárního programu Inteligentní energie - Evropa (IEE) III pro programové období 2014 - 2020

29.08.2012 10:28

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku nabízí možnost vyjádřit své připomínky a náměty k připravovanému návrhu komunitárního programu Inteligentní energie - Evropa (IEE) III pro programové období 2014 - 2020. DG ENER se prostřednictvím snaží zjistit názory a priority jednotlivých důležitých účastníků trhu tak, aby IEE III mohl představovat účinný finanční nástroj napomáhající naplňování cílů v oblasti energetiky vyplývajících ať už ze Strategie Evropa 2020 nebo nové cestovní mapy EU 2050. Komunitární program IEE III navazuje na svého předchůdce Inteligentní energie — Evropa II. Podle návrhu Evropské komise na příští víceletý finanční rámec (2014 — 2020) by měl být komunitární program Inteligentní energie — Evropa III realizován pod rámcovým programem pro výzkum a vývoj HORIZON 2020. Jde o nový finanční nástroj EU, zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti Společenství v období 2014 — 2020. Více ZDE.