Více času na podstatné

Zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu

13.06.2016 13:36

Ve dnech 31. května až 9. června se konalo plenární zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5). SEAC se ztotožnil s návrhem Anglie omezující používání siloxanových látek D4 a D5 ve sprchových gelech, holících pěnách nebo šampónech. To jsou hlavní zdroje těchto látek pro vodní prostředí, kde se akumulují a představují rizika pro životní prostředí. D4 byla identifikována jako PBT látka (perzistentní, bioakumulativní a toxická pro reprodukci) a D5 jako vPvB látka (velmi perzistentní a bioakumulativní). Toto rozhodnutí padlo již v březnu tohoto roku, avšak SEAC své rozhodnutí ještě přehodnotil s ohledem na argumentaci zákazu používání těchto látek.

 

Odkazy: celá zpráva - ZDE

 

Aktuální nabídka seminářů:


 

 

Zdroj: ECHA