Více času na podstatné

Zasloužilo by si kompostování vlastní oborovou asociaci?

28.06.2019 11:44

I díky dotacím vznikla spousta kompostáren a nyní máme papírově kapacitu zajištěnou a dostatečnou. Faktem však je, že ne všechny provozy jsou ekonomicky funkční, a tak po uplynutí doby udržitelnosti zkrátka provoz uzavřou a nakoupenou techniku využijí jinak a jinde nebo ji prodají. Co bude pak? Zasloužilo by si kompostování vlastní oborovou asociaci? Proč podpořit domácí kompostování a jaká je praxe na Praze 12? A mnoho dalšího k tématu bioodpadů najdete v aktuální čísle časopisu Odpadové fórum.

Zemědělství je nedílnou a zásadní součástí naší společnosti zabezpečující základní lidskou potřebu – potravu. Bohužel se zemědělskou činností související také negativní dopady na životní prostředí, jako je nadužívání průmyslových hnojiv a pesticidů, eroze půdy, neschopnost zadržovat vodu v krajině nebo narušení biodiverzity. O správnou zemědělskou praxi se snaží už osmnáct let sedlák Daniel Pitek, který tak vrací krajině původní ráz, zakládá nové ovocné sady, na pastvinách nechává růst solitérní stromy a hloubí tůňky, aby přírodě vrátil schopnost zadržovat vodu.

O čem píšeme dále? Například o agropeletách vznikající z přebytků zemědělské prvovýroby představují nedílnou součást cirkulární ekonomiky a zároveň potenciál podporu rozvoje venkova. Nebo o bioplastech. V současnosti probíhá poměrně ostrá diskuze týkající se náhrady konvenčních plastů tzv. bioplasty. Podívejme se tedy na ně zblízka. Jsou bioplasty řešení nebo hrozba?

K přednostem aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu patří přísun organické hmoty a živin v nich obsažených. Pomohou žížaly odstranit mikropolutanty z čistírenských kalů? A jak to je z pohledu využití kalů z čistíren odpadních vod z pohledu aktuální legislativy?

 

Přehled obsahu:

 

ROZHOVOR

 • Sedlák pod Milešovkou bojuje proti suchu (Eva Vejdělková)

 

BIOODPADY

 • Kompostování by si zasloužilo oborovou asociaci (Martin Šmída)
 • Proč podpořit domácí kompostování (Redakce OF)
 • Agropelety jako nedílná součást cirkulární ekonomiky a podpory rozvoje venkova ( Redakce OF)
 • Vracíme půdě život. Přidáte se? (Zuzana Fišerová, Zdeněk Šichan)
 • Potřebujete velkou hromadu (Hana Doležalová)
 • Praha 12 kompostuje (Eva Tylová, Redakce OF)
 • Bioplasty – řešení nebo hrozba? (Radek Přikryl, Jiří Kučerík)

 

KALY

 • Pomohou žížaly odstranit mikropolutanty z čistírenských kalů? ( Aleš Hanč, Pavel Švehla, Tereza Hnátková, Petra Innemanová, Tomáš Cajthaml)
 • Využití kalů z čistíren odpadních vod jako hnojiva a související legislativa (Veronika Jarolímová)
 • Nakládání s kaly z ČOV a jejich ohlašování (Jitka Lochovská)

 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Odpady představují nekonečné možnosti (Redakce OF)

 

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADU

 • Výroba cementu, výpal slínku a trvale udržitelný dostupný palivový mix s obsahem biomasy (Jan Gemrich, Milan Maciga)

 

EVIDENCE V KOSTCE

 • Evidence oprávněných osob – mobilní zařízení (Lucie Česeneková, Markéta Sequensová)
 • Evidence a ohlašování odpadů u mobilních zařízení v praxi (Petr Grusman)