Více času na podstatné

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS)

16.03.2011 07:36

Z transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) vyplývá i integrace správy drobných vodních toků, které měla dosud Zemědělská vodohospodářská správa ve správě, do správy státních podniků Povodí a státního podniku Lesy ČR. Současně s přechodem správy drobných vodních toků dochází rovněž k přechodu vodních děl a pozemků souvisejících s předmětnými drobnými vodními toky na nové správce a to v souladu s § 48 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Zemědělská vodohospodářská správa bude i nadále, v souladu se zřizovací listinou, vykonávat péči o hlavní odvodňovací zařízení a s tím související vodní díla, která jsou v majetku České republiky a se kterými je v souladu se zák. č. 219/2000 Sb., v platném znění, jako organizační složka státu, příslušná hospodařit.
Dále bude zabezpečovat evidenci těchto staveb, poradenskou činnost v oblasti své působnosti a bude zajišťovat další úkoly v oblasti vodního hospodářství, a to v souladu s potřebami ministerstva zemědělství České republiky.

 

Jaké jsou územní pracoviště ZVHS a jaké vykonávají činnosti se dočtete ZDE