Více času na podstatné

Zjednodušena administrativa pro odběr vody

22.11.2010 06:48

Letošní první srpen nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). V souvislosti s tím se změnila i některá ustanovení § 88, týkající se poplatků za obehrané množství podzemní vody. více...