Více času na podstatné

Změny finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2018

29.12.2017 13:01

Od 1. ledna 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek nové níže uvedené finanční limity a to v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek („zákona“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v níže uvedených případech
5 944 000 Kč pro zadavatele podle
     § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení
     § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona
     § 4 odst. 2 zákona
     § 4 odst. 5 zákona
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti 

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby činí
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona
5 944 000 Kč pro zadavatele podle
     § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona
     § 4 odst. 2 zákona
     § 4 odst. 5 zákona
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti
149 224 000 Kč pro koncese
20 172 000 Kč, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona
26 897 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 149 224 000 Kč

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky, činí
2 151 000 Kč v případě dodávek nebo služeb
26 897 000 Kč v případě stavebních prací

 

Dokument ke stažení:

NV č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek