Více času na podstatné

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020

27.09.2021 13:48

Úsek kvality ovzduší ČHMÚ zveřejňil publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020”. Jedná se o finální zprávu, kde hodnocení vychází z verifikovaných dat. Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý. V roce 2020 byly, s výjimkou benzenu, naměřeny nejnižší imisní koncentrace všech látek znečišťujících ovzduší a to za hodnocené období 2010–2020. Suspendované částice a oxidy dusíku dosáhly minim na většině měřicích stanic, někde i za celou historii měření. V roce 2020 nebyly vyhlášeny žádné smogové situace ani regulace, resp. varování pro jakoukoliv ze sledovaných látek. Jedná se o první takový rok od začátku fungování smogového a varovného regulačního systému v 80. letech 20. století. Hlavním důvodem situace v roce 2020 byly příznivé meteorologické a rozptylové podmínky částečně podpořené snižováním emisí. Publikace ZDE

 

Související:

Koncentrace škodlivin v ovzduší České republiky dál významně klesaly, ale zásluhu má spíše klima, než chování lidí