Více času na podstatné

Zpráva ke stažení: Stav a vývoj sucha v České republice

14.05.2020 15:15

V úterý zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Český hydrometeorologický ústav pro toto jednání vytvořil zprávu, která přibližuje aktuální stav vody v krajině a současnou hydrometeorologickou situaci pro území ČR. Pro porovnání je zde popsána situace v počátečním období sucha v roce 2015 a v nejsušším roce 2018. Zpráva je k dispozici v příloze.

 

Dokument ke stažení:

Stav a vývoj sucha v Česku - Hodnotící zpráva k jednání Národní koalice pro boj se suchem