Více času na podstatné

Zpráva Komise o strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

04.02.2011 08:27

Evropská komise přijala Zprávu o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci, která byla přijata v roce 2005, stanoví dlouhodobý cíl, aby se Evropská unie stala recyklační společností, jež se snaží předcházet vzniku odpadů a využívá odpady jako zdroje. Toto sdělení přezkoumává pokrok při dosahování cílů strategie. Zjištěné výsledky Komise zařadí do hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí. Zpráva v závěru konstatuje, že bylo dosaženo významného pokroku, zejména v oblasti zlepšení a zjednodušení právních předpisů. Dodává, že míra recyklace se zvýšila, objem odpadu, který je skládkován, se snížil a došlo k omezení používání nebezpečných látek u některých druhů odpadu. Avšak tato pozitiva jsou kompenzována nepříznivými dopady na životní prostředí způsobenými očekávaným nárůstem vyprodukovaného odpadu.

 

Zdroj: CEBRE