Více času na podstatné

Štítek: strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

Zpráva Komise o strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci.