Více času na podstatné

Zpráva Komise o strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

04.02.2011 08:29

Evropská komise přijala Zprávu o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Zpráva v závěru konstatuje, že bylo dosaženo významného pokroku, zejména v oblasti zlepšení a zjednodušení právních předpisů. Dodává, že míra recyklace se zvýšila, objem odpadu, který je skládkován, se snížil a došlo k omezení používání nebezpečných látek u některých druhů odpadu.

 

Zpráva ke stažení ZDE