Více času na podstatné

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2010. Cíl 8% již splněn!

15.11.2011 07:44

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v roce 2010 činil 8,32 %. Z toho vyplývá, že indikativní cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice v roce 2010 ve výši 8 % byl splněn. Meziroční nárůst výroby elektřiny z OZE činí 1 248,3 GWh. U většiny kategorií OZE je jasná zvyšující se tendence, obzvlášť u fotovoltaiky. Celková výroba z OZE se zvýšila o 26,82 %. Nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u výroby elektřiny z vodních elektráren, i když stále nedosahuje maxima z roku 2006. U fotovoltaických systémů je nejvyšší procentuální nárůst (692 %), což na celkovém objemu elektřiny znamenalo nárůst o 526,7 GWh. Více ZDE