Více času na podstatné

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2010

13.10.2011 11:33

Ministerstvo zemědělství publikovalo tzv. Modrou zprávu. Zpráva informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2010 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.

 

Obsah Modré zprávy:

1. Hydrologická bilance
2. Povodňové situace v roce 2010
3. Jakost povrchových a podzemních vod
4. Nakládání s vodami
5. Zdroje znečištění
6. Správa vodních toků
7. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
8. Rybářství a rybníkářství
9. Státní finanční podpora vodního hospodářství

10. Legislativní opatření
11. Prioritní úkoly, programy a stěžejní dokumenty ve vodním hospodářství
12. Mezinárodní spolupráce v ochraně vod
13. Výzkum a vývoj ve vodním hospodářství

 

Dokument ke stažení: ZDE