Více času na podstatné

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2019

05.10.2020 17:13

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách Integrovaného registru znečišťování IRZ sadu dat za ohlašovací rok 2019. K 31.8.2020 bylo do IRZ zasláno celkem 2846 hlášení, z toho bylo celkem 2814 hlášení platných. K uvedenému datu ohlásilo do IRZ celkem 2015 subjektů za 2737 provozoven.

Integrovaný registr znečišťování IRZ je informační systém, který eviduje údaje o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. Veřejnost, státní správa, nevládní organizace, vědecká a vysokoškolská pracoviště či média tak mají k dispozici informace o tom, jak se konkrétní provozovny podílejí na znečišťování vody, ovzduší, půdy či na produkci chemických látek v odpadech a odpadních vodách.