Více času na podstatné

"Zvukový záznam ze setkání u kulatého stolu „Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v České republice v perspektivě roku 2020 – III“

12.02.2010 07:39

Na jednání u kulatého stolu byla představena XV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí a čtvrtá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2008. Dále byli účastníci jednání seznámeni s harmonogramem postupu prací při přípravách nových zákonů upravujících odpadové hospodářství a euronovelou zákona o odpadech.

Zvukový záznam z jednání k poslechu najdete k poslechu ZDE

 

Zdroj: mžp