Více času na podstatné

Štítek: plán odpadového hospodářství

Plánování v oblasti odpadového hospodářství

"Zvukový záznam ze setkání u kulatého stolu „Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v České republice v perspektivě roku 2020 – III“

Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v České republice v perspektivě roku 2020 – III

Přehled cílů POH ČR a jejich vyhodnocení

Desetileté zhodnocení, udržitelnost, konkurenceschopnost a výhled odpadového hospodářství ČR po roce 2012

MŽP navrhne vládě prodloužit plán odpadového hospodářství