Více času na podstatné

O časopisu

Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici.  Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Aktuální rozsah tvoří 44 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování), komunální a průmyslové ekologii.

V roce 2016 Odpadové fórum prošel kvantitativními i kvalitativními změnami. Časopisu přibyl počet stran a s tím i témat. Časopis i nadále informuje o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se věnuje problematice v celé šíři životního prostředí. To znamená, že nově navíc pokrývá i oblast ochrany ovzduší a vod, chemických látek a přípravků, EIA/SEI, IPPC, hluku a dalších oblastí souvisejících s dopady činností podniků na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se kontext evropské politiky životního prostředí a přináší komplexní informace, sleduje vývoj legislativy, upozorňuje na povinnosti, dotační příležitosti nebo školení.

 

Redakční rada:
 • Ing. Michael Barchánek

 • Ing. Richard Blahut

 • Ing. Jiří Dostál (Generální ředitel, Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.)

 • Ing. Petr Havelka (ředitel ČAOH)

 • Ing. Marek Hrabčák

 • doc. RNDr. Jana Kotovicová

 • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. (Předseda představenstva STEO)

 • Ing. František Kostelník (Místopředseda Sdružení veřejně prospěšných služeb)

 • Ing. Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu - ředitelka odboru ekologie)

 • prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, Ústav chemie prostředí)

 • Ing. Lukáš Kůs

 • Ing. Jaromír Manhart

 • Ing. Emil Polívka (Sdružení výkupců druhotných surovin)

 • Ing. Dagmar Sirotková (VÚV TGM, v.v.i. - Vedoucí Centra pro hospodaření s odpady)

 • doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

 • prof. Ing. Lubomír Šooš

 • Ing. Miloš Štastný 

 • Ing. Petr Šulc

 • MUDr. Magdalena Zimová, CSc.