Více času na podstatné

Předplatné

Roční předplatné odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM činí 1 100 Kč včetně DPH. V kalendářním roce vychází 11 čísel. Jednotlivá čísla se vydávají každý měsíc obvykle první středu (viz Ediční a termínový plán). Výjimkou jsou prázdninové měsíce, kdy vychází dvojčíslo 7-8.

 

Kontaktní údaje:

SEND Předplatné spol. s r.o.

tel: 225 985 225 mobil : 777 333 370

email: of@send.czwww.send.cz

 

Více výtisků za zvýhodněnou cenu

Redakce má zájem, aby co nejvíce lidí ve firmách, které ODPADOVÉ FÓRUM odebírají, mělo k časopisu stálý a hlavně snadný přístup. Proto všem stávajícím předplatitelům nabízíme dodávání dalších výtisků časopisu zasílaných na stejnou adresu za poloviční cenu, tj. za 550 Kč na rok a výtisk. Pro držitele věrnostní karty Třetí ruka nabízíme 15% slevu na roční předplatné.

 

Předplaťte si náš časopis a získejte 30% slevu na partnerský časopis PRO MĚSTA A OBCE.

Časopis PRO MĚSTA A OBCE poskytuje praktické rady a odpovědi na otázky, které cílová skupina čtenářů musí při výkonu svých funkcí řešit. V jednotlivých rubrikách se časopis pravidelně věnuje problematice hospodaření, financování, řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, mezinárodním zkušenostem, rozvoji infrastruktury a regionů a dalším tématům.

Slevu získáte uvedením požadavku v komentáři u objednávky.

 

Předplatné a distribuce na Slovensku

Roční předplatné činí 9,84 EUR/11 čísel, cena jednotlivého čísla je 3,79 EUR. Objednávky předplatného a distribuci časopisu ve Slovenské republice zajišťuje:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja

Vajnorská 137

P.O.Box 183

830 00 Bratislava 3

tel.: 00421/2/44 45 88 21, 44 44 27 73, 44 45 88 16

fax: 00421/2/44 45 88 19

e-mail: predplatne@abompkapa.sk.