Více času na podstatné

Štítek: ÚČOV Praha

ČIŽP udělila pražské Ústřední čistírně odpadních vod 8 milionovou pokutu

Na pražské čističce odpadních vod je vyhlášena havárie I. kategorie, původce znečištění není znám

Na pražské čističce odpadních vod je vyhlášena havárie I. kategorie, původce znečištění není znám

Přestavba pražské čističky bude zahájena v sobotu