Více času na podstatné

Štítek: únik amoniaku

Výpočet celkového množství úniku amoniaku do ovzduší ze zemědělských provozoven

Výpočet celkového množství úniku amoniaku do ovzduší ze zemědělských provozoven