Více času na podstatné

Výpočet celkového množství úniku amoniaku do ovzduší ze zemědělských provozoven

08.06.2010 06:24

Na základě řady dotazů provozovatelů zemědělských provozoven připravil odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí dokument k problematice výpočtu celkového množství úniku amoniaku do ovzduší.

Dokument naleznete zde.

 

Zdroj: IRZ