Více času na podstatné

Štítek: č. 159/2003 Sb. kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.