Více času na podstatné

Konec "koupací vyhlášky"

26.04.2011 07:31

Ministerstvo zdravotnictví předkládá  návrh vyhlášky, kterou se zrušují vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, vyhláška č. 168/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a vyhláška č. 152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu splnění požadavků Směrnice Evropského Parlamentu a Rady. více...