Více času na podstatné

Štítek: ECHA

Informace ECHA k ekotoxikologickým a toxikologickým zkouškám

Aktualizace: Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

ECHA zveřejnila dosud známé informace o dopadech vystoupení Spojeného království z EU na činnost ECHA

Výzva k předložení důkazů k možnému zákazu použití olova ve střelivu, kulkách a rybářských olůvcích

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH