Více času na podstatné

Štítek: LEGISLATIVA

Novela stavebního zákona: Developeři čekají menší byrokracii a rychlejší získání potřebných razítek

Změny finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2018

IPPC: Aktuální stav českého překladu referenčního dokumentu BREF PP

MŽP vydalo prosincové číslo Věstníku

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB

Co přináší novela stavebního zákona?

Největší brzda rozvoje průmyslového developmentu je stavební zákon a EIA

Konzultace: Metody pro stanovení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko uhlíku v období 2021-2030

Připomínky: Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku