Více času na podstatné

Štítek: PSP ČR

Poslanci mají od zítra na programu zákon o odpadech, IPPC, obchodování s povolenkami a horní zákon