Více času na podstatné

Štítek: REACH

REACH: Překlad Pokynů pro sdílení údajů a aktualizace požadavků na látky obsažené předmětech

Připomínky: Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Připomínky: Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Výzva k předložení informací k návrhu na omezení polyaromatických uhlovodíků v plastových a pryžových granulátech

Změna nařízení REACH z pohledu CMR látek

Poslední konzultační den v rámci projektu REACH MSP 2018

Pozor na nedostupnost on line formulářů zasílaných v systému REACH-IT

ECHA upozorňuje registranty, aby byli připraveni prokázat velikost svého podniku