Více času na podstatné

Štítek: STRATEGICKÉM POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROTOKOL O STRATEGICKÉM POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VSTOUPIL V PLATNOST