Více času na podstatné

Štítek: Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

Nové směrnice - oblast energetika (podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetická náročnost budov)

Nové směrnice - oblast energetika (podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetická náročnost budov)