Více času na podstatné

Nové směrnice - oblast energetika (podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetická náročnost budov)

19.10.2010 14:41

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov - Směrnice podporuje snižování energetické náročnosti budov v Evropské unii s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky na vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost nákladů.

 

 

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů - tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Stanoví závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice stanoví pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, společných projektů členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě. Stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.

 

Zdroj: MPO