Více času na podstatné

Štítek: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Pozor SFŽP aktualizoval "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP "

Pozor na aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP