Více času na podstatné

Štítek: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

SFŽP prodlužuje příjem žádostí pro XL. výzvu OPŽP (Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží)