Více času na podstatné

Štítek: dotace pro čov a kanalizaci

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro výstavbu, rekostrukci, dostavbu a intenzifikaci ČOV a kanalizací