Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro výstavbu, rekostrukci, dostavbu a intenzifikaci ČOV a kanalizací

02.07.2012 10:30

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.1 jsou přijímány od 9. července do 9. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v podoblasti podpory 1.1.1 je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč. Další podrobnosti ZDE.