Více času na podstatné

Štítek: dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám

Výklad MZe - dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám

Výklady MZe - dvousložková cena a vydání povolení v rámci zkušebního provozu